दिवाळी अंक

प्रतिभा, आनंदाचे पासबुक हे आमचे वार्षिक दिवाळी अंक .
त्याच सोबत ज्येष्ठ विश्व या मासिकाचे व आरोग्यम  त्रैमासिकाचे दिवाळी अंक दरवर्षी प्रकाशित होतात.
प्रतिभा या दिवाळी अंकास गेली सात वर्ष महाराष्ट्रात प्रतिष्ठित समजले जाणारे दिवाळी अंकाचे पुरस्कार मिळाले आहेत.